MykhailyshynL., & VasylchenkoS. (2020). Why do developed economies become vulnerable to economic cycles?. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 7(3), 156-162. https://doi.org/10.15330/jpnu.7.3.156-162