MaksymivY., YakubivV., HryhorukI., & KravtsivV. (2021). Development of Circular Economy Concept: Historical Background . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 8(3), 120-129. https://doi.org/10.15330/jpnu.8.3.120-129