IRTYSHCHEVAI.; ISHCHENKOO.; BARABANOVA J. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT BASED ON LOGISTICS . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 6, n. 3-4, p. 37-45, 20 Dec. 2019.