KotsyubynskyV.; MoklyakV.; OstafiychukB. Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 1, n. 1, p. 81-86, 5 May 2014.