ROZLUTSKA, G.; SOKOL, M. The Paradigm of Zakarpatya Greek Catholic Church of Ukrainian National Consciousness Development (1771–1867). Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 7, n. 1, p. 57-63, 21 Apr. 2020.