PiatnychukI.; Pyatnychuk H. Modern Information Technologies and Services in Public Institutions . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 8, n. 3, p. 43-51, 3 Nov. 2021.