MaksymivY.; YakubivV.; HryhorukI.; KravtsivV. Development of Circular Economy Concept: Historical Background . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, v. 8, n. 3, p. 120-129, 12 Nov. 2021.