PIATNYCHUK, Iryna; BORYSHKEVYCH, Iryna; TOMASHEVSKA, Antonina; HRYHORUK, Iryna; SALA, Dariusz. Online Tools in Providing Feedback in Management . Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 6–17, 2022. DOI: 10.15330/jpnu.9.3.6-17. Disponível em: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6326. Acesso em: 20 may. 2024.