KotsyubynskyV.O., MoklyakV.V., and OstafiychukB.K. 2014. “Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1 (1), 81-86. https://doi.org/10.15330/jpnu.1.1.81-86.