Shykerynets, Vasyliy, and Andrew Gumenyuk. 2014. “The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1 (2-3):235-39. https://doi.org/10.15330/jpnu.1.2-3.235-239.