Gospodaryov, Dmytro. 2015. “Underinvestigated Roles of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2 (1), 25-37. https://doi.org/10.15330/jpnu.2.1.25-37.