[1]
M. . Vatashchuk, V. Hurza, and M. Bayliak, “Adapting of Spectrophotometric Assay of Paraoxonase Activity with 4-Nitrophenylacetate for Murine Plasma and Liver ”, jpnu, vol. 9, no. 4, pp. 6–14, Jan. 2023.