KotsyubynskyV., MoklyakV., and OstafiychukB. “Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Vol. 1, no. 1, May 2014, pp. 81-86, doi:10.15330/jpnu.1.1.81-86.