Shykerynets, Vasyliy, and Andrew Gumenyuk. “The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region”. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, vol. 1, no. 2-3, Dec. 2014, pp. 235-9, doi:10.15330/jpnu.1.2-3.235-239.