(1)
Anatychuk L. I., Pasechnikova N. V., Naumenko V. O., Zadorozhnyi O. S., Danyliuk S. L., HavryliukййM. V., Tiumentsev V. A., Kobylianskyi R. R. Thermoelectric Device for Contact Cooling of the Human Eye. Phys. Chem. Solid St. 2020, 21 (1), 140-145.