VengrenovichR.; IvanskiiB.; StasykM.; YaremaS.; MoskaliukA.; PankoI.; KryvetskyiV.; Fesiv I. Ostwald Ripening of Nanodispersed Phases in Metal Alloys (review) . Physics and Chemistry of Solid State, v. 20, n. 2, p. 101-119, 10 Jul. 2019.