BUDZULIAK, I.M.; YABLON, L.S.; KOTSYUBYNSKY, V.O.; RACHII, B.I.; BUDZULIAK, I.I.; BOYCHUK, V.M.; ILNYTSKYI, R.V.; KRYVULYCH, R.I. Interaction of electrolyte molecules with the surface of porous carbon: NMR study. Physics and Chemistry of Solid State, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 212–216, 2024. DOI: 10.15330/pcss.25.1.212-216. Disponível em: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/7804. Acesso em: 14 jul. 2024.