IlnіtskyyR.V., I.M. Budzulyak, M.Ja. Sichka, S.V. Voytkiv, GasyukM.І., and B.K. Ostafiychuk. 2016. “Electroinduced Diffusion of Lithium Ions into the Structure of Magnesium Fluoride”. Physics and Chemistry of Solid State 17 (4), 564-69. https://doi.org/10.15330/pcss.17.4.564-569.