MokhnatskaL.V., KotsyubynskyV.O., BoichukV.M., MokhnatskyiM.L., BanduraKh.V., KachmarA.I., HodlevskaM.A., and BachukV.V. 2020. “Ultrafine Beta-FeOOH and Fe3O4 Obtained by Precipitation Method: Comparative Study of Electrical and Electrochemical Properties”. Physics and Chemistry of Solid State 21 (4), 680-88. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.680-688.