VengrenovichR.D., IvanskiiB.V., StasykM.O., YaremaS.V., MoskaliukA.V., PankoI.I., KryvetskyiV.I., and Fesiv I.V. 2019. “Ostwald Ripening of Nanodispersed Phases in Metal Alloys (review) ”. Physics and Chemistry of Solid State 20 (2), 101-19. https://doi.org/10.15330/pcss.20.2.101-119.