Заграй, Лариса, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа­ника», м. Івано-Франківськ, Україна