Заграй, Лариса, доктор психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна