Чуйко, Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної пси-хології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефа-ника», м. Івано-Франківськ., Україна