Щотка, Оксана, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри пси­хології, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, Україна