Гринчук, Олександра, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціаль-ної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені ВасиляСтефаника», м. Івано-Франківськ., Україна