Гринчук, Олександра, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціаль­ної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ, Україна