Reorganization Of A Limited Liability Company: Theoretical And Legislative Aspects

  • Olha Stratiuk
Keywords: succession, merger, accession, division, separation, transformation, termination agreement, participants, lenders, transfer act, distributive balance.

Abstract

The article analyzes the scientific views that determine the signs of reorganization as a legal phenomenon that exists along with liquidation and is one of the forms of termination of legal entities. It is determined that universal succession is a key feature of reorganization, since it defines the purpose and legal consequences of the reorganization as a procedure that causes a change in the property status of a legal entity.
Based on the analysis of the Law of Ukraine «On limited and additional liability» are positive changes suggested lawmakers on reorganization of companies, for example, legal forms of reorganization are defined with the definition of organizational and legal forms of legal entities with which a limited liability company may reorganize. Contains a provision of an agreement to terminate the companies and on the protection of creditors, aimed at ensuring legal guarantees of the rights of creditors and members of limited liability companies during the reorganization.
At the same time, a number of shortcomings of the current legislation are identified, namely, there are no norms that would detail the stages and specifics of the implementation of the merger, admission, division, separation and transformation of the partnership. In that Act there are provisions duplicate provisions of the Civil Code of Ukraine on issues such as incurring vicarious liability for the company’s obligations in the event of division (separation) and the companies jointly and severally liable if the successor limited liability companies are few.

References

1. Belianevych O. A. Pytannia pravonastupnytstva pry reorhanizatsii sub’iekta hospodariuvannia shliakhom zlyttia. Mizhnarodnyi zhurnal «Pravo i suspilstvo»: za red. d-ra yuryd. nauk, prof. Vasylievoi V. A. Vypusk 5. Ivano-Frankivsk: Foliant, 2017. S. 5 – 15.
2. Zhekov D. V. Poniattia reorhanizatsii yurydychnoi osoby: zakonodavchyi ta doktrynalnyi pidkhody. Chasopys tsyvilistyky. Vypusk 17. S. 41 – 45.
3. Kibenko O. Otnosytel’no opredelenyya ponyatyya «reorhanyzatsyya»: sravnytel’naya kharakterystyka prava Ukraynы y Evropeyskoho soyuza. URL: http://ilf-ua.com/ru/publications/articles/docshow/113/
4. Kostruba A. V. Vstanovlennia pravonastupnytstva yurydychnoi osoby – kredytodavtsia v kredytnykh vidnosynakh pry zmini nazvy ta vydiv diialnosti: problemni pytannia praktyky «onovlenoho skladu» Verkhovnoho Sudu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 4. 2018. S. 45 – 51.
5. Pavych I. Pliusy i minusy novykh normatyvnykh pravyl dlia TOV i TDV. Zakon i Biznes. URL: http://zib.com.ua/ua/123086-plyusi_i_minusi_novih_normativnih_pravil_dlya_tov_i_tdv_.html
6. Sishchuk L. V. Znachennia dohovoru zlyttia (pryiednannia) pry zdiisnenni reorhanizatsii. Korporatyvni pravochyny: Materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 27 – 28 veresnia 2013 roku. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka, 2013. S. 158 – 165.
7. Sishchuk L. V. Reorhanizatsiia yurydychnykh osib: teoretyko-pravovi aspekty. Pryvatne pravo i pidpryiemnytstvo. Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 14, 2015 r. / Redkol.: Krupchan O. D. (hol. red.) ta in. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2014. S. 32 – 36.
8. Shcherbakova N. V. Poniattia reorhanizatsii yak sposobu prypynennia pidpryiemstv, yoho vidminnist vid likvidatsii. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava.
9. Yurkevych Yu. M. Prypynennia yurydychnykh osib z pravonastupnytstvom: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Lviv, 2009. 209 s.
Published
2019-06-24
Section
Articles