Структурно-функціональний аналіз поняття “підприємницька культура фахівців сфери послуг і туризму”

  • Ірина Зінькова
Ключові слова: підприємницька культура, сфера послуг і туризму, професійно значущі якості, мотиви, цінності

Анотація

У статті здійснено структурно-функціональний аналіз поняття “підприємницька культура майбутніх фахівців сфери послуг і туризму” на основі узагальнення й систематизації наукових розвідок щодо проблеми виокремлення професійно значущих якостей фахівців означеного напряму. Доведено, що зміст підприємницької культури як інтегрального особистісного утворення забезпечує ефективну професійну самореалізацію й акумулює якості фахівців у трьох вимірах, а саме: індивідуально-особистісному, професійно-діяльнісному та соціально-значущому. Визначено, що компонентами підпри-ємницької культури є мотиваційно-ціннісний, когнітивно-праксеологічний, особистісно-рефлексивний та соціально-етичний.

Опубліковано
2019-09-16
Номер
Розділ
ВИЩА ШКОЛА