Формування демократичної культури майбутніх магістрів дошкільної освіти: особистісно орієнтований підхід

  • Маріанна Матішак
  • Ірина Скоморовська
  • Ірина Дідух
Ключові слова: демократична культура, особистісно орієнтований підхід, майбутні магістри, дошкільна освіта

Анотація

У статті проаналізовано теоретико-методологічні аспекти формування демокра-тичної культури майбутніх магістрів дошкільної освіти в освітньому процесі ЗВО. Доведено, що зміст та організація професійної педагогічної підготовки в умовах магістратури має передбачати формування готовності майбутніх фахівців освітньої сфери до здійснення професійної діяльності на засадах демократичних цінностей та гуманістичних вимірів. У статті виокремлено основні положення реалізації особистісно орієнтованого підходу під час формування демократичної культури студентів в умовах магістратури, а саме: ціннісно-змістове наповнення навчальних дисциплін; формування професійно значущих якостей демократичної особистості; використання активних форм і методів у освітньому процесі ЗВО; стимулювання партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Опубліковано
2019-11-15
Розділ
ВИЩА ШКОЛА