Про журнал

Збірник наукових праць "Галич" видається в Івано-Франківську з 2016 р. Поява цього видання відбулася в рамках одного з напрямів наукової діяльності колективу Центру медієвістичних студій, що функціонує при кафедрі всесвітньої історії факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, спільно з видавництвом "Лілея-НВ" (м. Івано-Франківськ). Програмними цілями видання є об'єктивне висвітлення історичного минулого міста Галича та історичної Галицької землі від епохи Середньовіччя до Новітньої доби.

Засновники видання: Центр медієвістичних студій, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", видавництво "Лілея-НВ".

Адреса редакційної колегії: 76018, Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка 57, e-mail контактної особи: ostap.kardash@pnu.edu.ua

Засновник часопису – доктор історичних наук, професор, директор Центру медієвістичних студій,  Мирослав Волощук

Головний редактор – кандидат історичних наук, вчений секретар національного заповідника "Давній Галич", фахівець Центру медієвістичних студій, Андрій Стасюк

Відповідальний секретар часопису – доктор філософії, асистент кафедри всесвітньої історії, фахівець Центру медієвістичних студій, Остап Кардаш

 Сайт видання в інтернет-мережі: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/hal_swc

 

Етика видання та рецензування

У своїй видавничій діяльності редколегія керується Кодексом поведінки COPE (Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org/resources/code-conduct

Редакційна етика

Редактори журналу керуються наступним:

  • рішення приймаються об’єктивно, неупереджено та справедливо і засновані на цінності представленої статті та її придатності до публікації у журналі;
  • рецензування й особистість рецензентів є конфіденційними;
  • дотримуються правила та вимоги, які є обов’язковими для членів редакційної колегії, авторів і рецензентів статей;
  • кожен номер публікується своєчасно та відповідає встановленій періодичності журналу.