Про журнал

Статті затвердженні до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Журнал входить до переліку фахових видань України з історичних наук (протокол від 04.07.2014 р., № 793)
Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 17871–6721Р від 06.05.2011 р.

Журнал надсилається в провідні бібліотеки України та в устано-ви, до яких повинні надсилатися наукові видання, де можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Постанова президії ВАК України від 22.05.1997 р. № 16/5) Редакція не листується з авторами на сторінках часопису і не приймає матеріалів, не підписаних автором. Статті, підписані авторами, висловлюють їхні власні погляди, а не по-гляди редакції. При використанні матеріалів посилання на журнал «Карпатський край» обов’язкове.

© Журнал «Карпатський край», 2018
© Друкарня – ФОП Кушнір Г.М., 2018

 

Base Search

Journalseeker

Esjindex

Generalimpactfactor