Про журнал

Вісник Прикарпатського університету. Політологія – це збірник наукових праць, у якому вміщено статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням молодих науковців.

Рік заснування: 2006

Засновник: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: Серія КВ № 21484-11284P від 27.07.2015

 

Періодичність виходу: 1-2 випуски на рік

Фахова реєстрація: Включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук Наказ МОН України № 241 від 22.12.2016 року

ISSN: 2415-1696 (Online), ISSN 2312-1815 (Print)