Про журнал

Дане наукове видання створено 1996 року під назвою "Збірник наукових праць: філософія, соціологія, писхологія". Засновник видання - ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2016 року відбулась зміна назви видання на "Збірник наукових праць: психологія". Відповідно, у даному виданні відтепер публікуються статті, присвячені актуальним проблемам психології. При зміні назви видання відповідно відбулась зміна ISSN (2520-6710).

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ 22142-12042 ПР від 23.03.2016 р. Наукове видання «Збірник наукових праць: психологія» входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 4 квітня 2018 р.

Проблематика збірника наукових праць  присвячена висвітленню актуальних питань соціальної психології, психології особистості, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім'ї, психологічній безпеці, військової психології, психології професійної діяльності, етнопсихології, клінічної психології, гендерній проблематиці у психології, методологічних проблем у психології.

Періодичність видання - можливо 2 рази в рік (весна/осінь).