Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється

  • Світлана Литвин-Кіндратюк доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: розвиток особистості, нестабільність, невизначеність, соціальний розвиток, екстремальність, повсякденність

Анотація

У статті аналізується розвиток особистості на тлі стрімких соціальних транс­формацій як складну соціально-психологічну проблему, яка є одним з важливих викликів для сучасної психології. У контексті міждисциплінарного дискурсу виокремлюється соціально-психологічний ракурс її розгляду, наводяться моделі її дослідження. Пропонується до­пов­нити соціально-психологічний аналіз зазначених змін діахронним розглядом ритмів соціо­культурних перетворень у їх стосунку до особистості. Порівнюючи підходи до вивчення особистості на тлі революцій та соціальної еволюції початку ХХ століття та сьогодення окреслюється поле аналізу в межах двох основних модусів її існування – екстремального та повсякденного, що дозволяє на методологічному рівні поєднати ресурси синергетики вкупі з елементами психолого-історичного аналізу.

Біографія автора

Світлана Литвин-Кіндратюк, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

кандидат психологічних наук, доцент

Опубліковано
2019-04-09
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ