Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді.

  • Олександра Гринчук доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
  • Надія Назарійчук магістрант спеціальності «Психологія» філософського фа­культету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: імідж, складові іміджу, професійно-важливі якості особистості, зов­ніш­ньо-поведінкові характеристики, ндивідуальні характеристики майбутнього психолога.

Анотація

У статті розкривається зміст поняття «імідж». Проаналізовано основні підходи до виокремлення складових іміджу майбутнього психолога. На основі аналізу визначено три базових складових іміджу майбутнього психолога: професійно-важливі якості, зовнішньо-поведінкові та індивідуальні характеристики і їх показники. Висвітлено результати ем­піричного дослідження уявлень студентів про імідж майбутнього психолога, що форму­єть­ся у процесі навчання. Зроблено висновок про несформованість професійно-важливих якос­тей майбутніх психологів.

Біографія автора

Олександра Гринчук, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

кандидат психологічних наук, доцент

Опубліковано
2019-04-09
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ