Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери

  • Галина Федоришин кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
  • Юлія Боярчук магістрант спеціальності «Психологія» філософського фа­культету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: мотивація, професійна діяльність, програміст, розробник, працівник ІТ-сфери

Анотація

Авторами актуалізується проблема мотивації до професійної діяльності розробників – працівників ІТ-сфери. Праця співробітника ІТ-компанії пов’язана зі створенням нового про­дукту, а тому потребує максимальної мобілізації інтелектуальних ресурсів і внут­ріш­ньої мотивації працівника, вплив на яку можливий через застосування правильно підібраних мотиваційних чинників.

У статті здійснено аналіз особливостей мотивації до професійної діяльності програ­містів з різним стажем роботи, зокрема Junior, Middle та Senior. На цій основі обґрун­то­вано чинники мотивації до професійної діяльності розробників в залежності від їх досвіду роботи та навичок.

Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ