Предмет соціальної психології мистецтва у вимірах історіоризації

  • Світлана Литвин-Кіндратюк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ
Ключові слова: соціальна психологія мистецтва, історіоризація, історична психологія, естетизація повсякденності, арт-терапевтична практика

Анотація

В статті розглянуто проблеми трансформації предмету психології мистецтва у контексті праксеологічного повороту в психологічній теорії та арт-терапії. Обстоюється доцільність розширення предметного поля цієї міждисциплінарної області на межі соціаль­ної психології, психології мистецтва та історичної психології. Розкрито провідне значення соціокультурної парадигми та системного підходу в аналізі структур художньої кому­ні­кації. Показано, що історіоризація соціальної психології мистецтва збагачує її мето­дичний арсенал засобами діахронного аналізу форм світу мистецтва, психолого-історичної ре­конст­рукції особливостей розвитку мистецько-естетичної поведінки особистості в кон­тексті способів естетизації повсякденності.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ