Особливості ставлення студентської молоді до тютюнопаління

  • Надія Вітюк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте­фаника», м. Івано-Франківськ.
  • Святослав Вітюк магістрант спеціальності «Психологія» філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.
Ключові слова: ставлення, ставлення до тютюнопаління, залежність від нікотину, ціннісне ставлення до здоров'я, здоровий спосіб життя

Анотація

У статті репрезентовано результати проведеного авторами емпіричного дослі­дження проблеми ставлення студентської молоді до тютюнопаління. Обґрунтовано теоре­ти­ко-методологічну основу дослідження, проаналізовано рівень поширення тютюнопаління в студентському середовищі та окремі аспекти ставлення молоді до паління і курців, ви­значено соціально-психологічні чинники тютюнопаління. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрями корекційно-профілактичної роботи щодо запобі­гання розвитку у молоді схильності до тютюнопаління та формування ціннісного ставлення до здоров’я й здорового способу життя.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ