Якісний підхід в «gender studies»: психологічна підготовка дослідника

  • Оксана Щотка кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри пси­хології, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
Ключові слова: якісні дослідження, локальність фактору, опора на цінності, методологічна триангуляція, дискурс-аналіз, аналіз розмов, перформативне дослідження, дослідження дій, наративне дослідження

Анотація

В статті висвітлюються переваги якісного підходу в гендерних дослідженнях. Підхід не нав’язує досліджуваному позицію дослідника, дозволяє взяти до уваги унікальність його досвіду. Проаналізовано методологічні акценти якісних досліджень гендеру: локальність знання, опора дослідника на цінності та досвід, співпраця між дослідником та дослі­джу­ваним, тісна кореляція між вивченням проблеми та її вирішенням. На цій основі обґрун­то­вано структуру психологічної готовності майбутніх гендерних дослідників щодо орга­нізації досліджень в руслі якісного підходу.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ