Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого

  • Ольга Климишин доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: особистість, духовність, духовний розвиток, християнсько-орієнтований підхід, духовні практики

Анотація

В статті подано результати теоретико-методологічного та емпіричного вивчення особливостей духовного развитку особистості, що реалізується на основі християнського віровчення. Описано процедуру верифікації технологічної моделі християнсько-психоло­гіч­ного супроводу духовного розвитку дорослої особистості, яка включає три напрями – пси­хологічне консультування, психокорекцію та екзистенційно-гуманістичну психотерапію. Розкрито зміст програм консультативно-корекційних та реабілітаційно-терапевтичних заходів.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ