Історичний нарис досліджень проблематики особистісної свободи у психологічній науці: гуманістична парадигма

  • Ірина Лукеча кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: особистість, свобода, вибір, духовність, особистісна свобода

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних теоретичних досліджень проблематики осо­бистісної свободи в психології. Прослідковується формування наукових уявлень про особис­тісну свободу серед українських вчених та виокремлення цієї інформації в самостійну наукову проблему в сучасній українській психології. Особистісна свобода розглядається у пло­щині саморозвитку та самореалізації, виступає центральним утворенням духовності особистості. Основною ознакою особистісної свободи є здатність здійснювати конст­руктивний вибір і нести відповідальність за його наслідки, керуватись совістю при здійс­ненні цього вибору.

Опубліковано
2018-12-10
Номер
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ