Тематичний аналіз як якісний метод у феміністичних дослідженнях

  • Лариса Заграй доктор психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: тематичний аналіз, якісний метод, аналіз якісних даних, феміністична методологія, епістемологія, гендерний досвід

Анотація

У статті розглядається проблема дослідження гендерного досвіду особистості. Розкривається питання необхідності нової методології, теорії пізнання гендеру. Феміністична методологія, зокрема постфеміністична трактується як альтернативна методологія дослідження гендерного досвіду особистості. Розглядаються чотири епістемологічні вектори – феміністичний емпіризм, позиціонізм, постмодернізм і соціальний конструкціонізм. Для дослідження багатогранності, неоднорідності та множинності досвіду найбільш придатним визначається соціально-конструкціоністський вектор. Актуалізується проблема застосування якісних методів у феміністичній методології як основних інструментів дослідження гендерного досвіду. Окреслюється тематичний аналіз як один із провідних якісних методів дослдження досвіду у соціально-конструктивістській парадигмі.

Опубліковано
2019-12-16
Номер
Розділ
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ