Інфантильна поведінка студентської молоді: основні показники та особливості прояву

  • Олександра Гринчук кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
  • Таміла Оленич магістрант спеціальності «Психологія» філософського факултету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: інфантильність, дитячість, зрілість, незрілість, залежна поведінка, затримка розвитку

Анотація

У статті репрезентуються результати теоретичного та емпіричного дослідження проблеми інфантильності. Розкрито зміст поняття «інфантильність». Визначено соціально-психологічний ракурс аналізу проблеми інфантильності особистості, сутності та структури даного явища, визначено показники інфантильної поведінки особистості та чинники їх формування. Висвітлено результати емпіричного дослідження основних проявів інфантильної поведінки студентської молоді. Зроблено висновок, що досліджуваним не властивий патологічний прояв інфантильних рис.

Опубліковано
2019-12-23
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ