Стратегія життя особистості та можливості її побудови як предмет теоретико-методологічного аналізу

  • Людмила Іванцев кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
  • Наталія Іванцев кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: стратегія життя, пасивно-адаптивний тип життєвої стратегії, активний тип життєвої стратегії, життєва програма, життєва перспектива

Анотація

Стаття присвячена надзвичайно актуальній і важливій проблемі – стратегії життя особистості, яка визначається як модель побудови особистістю свого життя згідно зі власними цілями, зумовленими суспільними цілями і вимогами, а також можливостями реального здійснення цих цілей. Аналізуються основні наукові підходи до вивчення проблеми життєвих стратегій особистості у світлі сучасних досліджень. Розглядається процес формування і трансформації життєвої стратегії особистості, її основні характеристики та типологія. Означуються можливості побудови особистістю власної життєвої стратегії.

Опубліковано
2019-12-23
Номер
Розділ
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ