Про журнал

«Українознавчі студії» – це науковий журнал праць, що видається у Івано-Франківську, Україна. Журнал заснований  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у вересні 1998 року.

Поява цього видання стала продовженням традиції дослідження у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника українознавчих проблем. У журналі публікуються статті, в яких висвітлюються актуальні питання духовних цінностей українського народу, мовної ситуації в Галичині, літературного процесу в Західній Україні, національного виховання та шкільництва, етнічної структури та природного руху населення українських Карпат, культурних надбань України.

Ініціатором заснування і головним редактором видання є доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ґрещук Василь Васильович.

На сторінках журналу «Українознавчі студії» друкувалися статті вчених Прикарпатського університету імені Василя Стефаника та інших навчальних закладів.

Журнал розраховано на філологів, істориків, етнографів, правознавців, педагогів, психологів, культурологів та всіх для кого українознавчі проблеми становлять наукове зацікавлення.