ЛОГОЕПІСТЕМА ГЛУПОТА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР

  • Віталій Кононенко
Ключові слова: логоепістема

Анотація

У статті розглянуто логоепістемічні чинники поняттєво-смислового
виміру концептосфери глупота. З лінгвокогнітивних позицій окреслений набір
словесного вираження значень ‘дурний’, ‘дурень’, ‘дурниця’. Представлена амплітуда коливань у характеристиці осіб із розумовою недолугістю. Визначено, що
суб'єкт і об'єкти критики нерозумних дій і вчинків у процесах спілкування набувають неоднозначних позитивних і негативних оцінок.

Опубліковано
2017-03-28
Номер
Розділ
Наукові статті