ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА»

  • Степан Борчук
Ключові слова: державотворення, революція, словник, енциклопедія, енциклопедичний словник.

Анотація

Лютнева революція 1917 р. у Росії, а відтак й розгортання подій Української
революції 1917‒1921 рр. кардинально змінила ситуацію у суспільно-політичному житті
колишньої імперії Романових. За цих обставин завершення енциклопедичного проекту
«Украинский народ в его прошлом и настоящем», попри усю проведену підготовчу роботу,
втрачало сенс. На порядок денний висувалося питання підготовки власної українознавчої й
україномовної енциклопедії.
З початком подій Української революції більшість активістів петербурзької
української «Громади», у тій чи іншій мірі задіяних у підготовці української енциклопедії,
асинхронно, але переїздять в Україну, де зосереджується центр національного життя й
відбуваються складні процеси державотворення.
Розкриваються важкі етапи створення та написання «Енциклопедичного словника». Висвітлюються історичні події, які призводили до певної зміни у зібраний матеріал
та вплив на життя і діяльність керівників проекту. 

Опубліковано
2020-03-31
Номер
Розділ
Наукові статті