АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ «НЕВІРИ» ЯК КОРЕЛЯТА КОНЦЕПТУ «ВІРА»

  • Оксана Гошовська
Ключові слова: мовні асоціації, асоціативне поле, вербалізатори, концепт, невіра

Анотація

У статті описано природу мовної асоціації, в основі якої лежить суб’єктивний та соціальний досвід респондента, а також проаналізовано вербалізатори диференційних когнітивних ознак «недовір’я», «безнадія», «сумнів у
правдивості», «маловір`я», «даремна надія», «віровідступництво», «невпевненість», «сумнів у здійсненні чогось», «зло», «неймовірність», «попри сподівання»,
«раптова несподіванка» як складників асоціативного поля концепту «віра» на
синхронному зрізі.

Ключові слова: мовні асоціаціїсоціативне поле, а, вербалізатори, концепт,

невіра.

Опубліковано
2017-03-30
Номер
Розділ
Наукові статті