СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕМ З КОМПОНЕНТОМ «МЕД» НА ТЛІ ЕТНОКУЛЬТУРИ

  • Мар'яна Канюк
Ключові слова: фразеологічна одиниця, етнокультура, семантика, внутрішня форма фразеологізму, символ.

Анотація

У статті представлено аналіз фразеологізмів з компонентом «мед» в
українській мові. Визначено пласт українських фразеологізмів з компонентом
«мед» та проаналізовано їх семантику на тлі етнокультури. З’ясовано перспективи розвитку досліджень фразеологічних одиниць з різними компонентами в
семантичному та етнокультурному вимірах.

Опубліковано
2017-03-30
Номер
Розділ
Наукові статті