БОЙКІВСЬКИЙ ГОВІР У ХУДОЖНІЙ МОВІ ГРИГОРІЯ ЦЕГЛИНСЬКОГО

  • Ольга Самборська
Ключові слова: бойківський говір, діалектизм, західний варіант літературної мови, лексико-тематична група,, мовна норма.

Анотація

У статті досліджено використання фонетичних та граматичних особливостей бойківського говору у художніх текстах Григорія Цеглинського; розглянуто лексичні діалектизми, використані у його драматичних творах, які передають специфіку мовного колориту, притаманного західному варіанту тогочасної літературної мови.
Ключові слова: бойківський говір, діалектизм, західний варіант літературної мови, лексико-тематична група, мовна норма.

Опубліковано
2017-03-29
Номер
Розділ
Наукові статті